Под-категории
І курс - 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно))
ІІ курс - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
ІІІ курс - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
ІV курс - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
VІ курс - 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно))
VІІ курс - 8.02030302 Мова і література (англійська)