Под-категории
І курс - 014 Середня освіта (Українська мова і література); 035 Філологія (Українська мова і література)
ІІ курс - 6.020303 Філологія. Українська мова і література
ІІІ курс - 6.020303 Філологія. Українська мова і література
ІV курс - 6.020303 Філологія. Українська мова і література
VІ курс - 014 Середня освіта (Українська мова і література); 035 Філологія (Українська мова і література)
VІІ курс - 014.01 Середня освіта (українська мова і література)