Под-категории
014.03 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
6.020303 Філологія
014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 035.01 Філологія (українська мова і література)
061 Журналістика
-