• Розробник курсу - доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії СТАРОДУБЕЦЬ Галина Миколаївна
  • Викладач: кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ГОРОХОВА Людмила Вікторівна
  • Розробник курсу - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології СТАХОВА Ольга Олександрівна
  • Розробник курсу - кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства МАГАСЬ-ДЕМИДАС Юлія Іванівна

  • Розробник курсу - кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства МАГАСЬ-ДЕМИДАС Юлія Іванівна